Naša práca

GalériA

ČIESTENIE HROBOV

Na nasledujúcich obrázkoch Vám názorne prezentujeme ako si vieme poradiť s nečistotami a “zubom času“ pri čistení hrobov. Naľavo pred čistením a vpravo po čistení. Pre akékoľvek bližšie informácie Nás neváhajte kontaktovať.

ČIESTENIE HROBOV pred
ČIESTENIE HROBOV po

ČISTENIE POTRUBIA

Príklady postupného upchávania potrubia čo bráni odtoku vody a usadzovanie kalov a mastnôt na steny potrubia.

ČISTENIE POTRUBIA

Príklady postupného upchávania potrubia čo bráni odtoku vody a usadzovanie kalov a mastnôt na steny potrubia.

ČISTENIE POTRUBIA

Príklady postupného upchávania potrubia čo bráni odtoku vody a usadzovanie kalov a mastnôt na steny potrubia.

ČISTENIE POTRUBIA

Príklady postupného upchávania potrubia čo bráni odtoku vody a usadzovanie kalov a mastnôt na steny potrubia.