Monitoring potrubia

Čo je to monitoring potrubia?

Monitoring potrubia odhalí aktuálny stav vašich potrubí. Mnohé problémy potrubia nie sú viditeľné voľným okom a bez podrobného monitoringu môže ich odhalenie trvať veľmi dlho. Vo viacerých prípadoch majitelia potrubí vedia, že majú problém avšak nevedia ho identifikovať či nájsť správne riešenie pre jeho odstránenie. Vtedy prichádzame na pomoc my s profesionálnym monitoringom potrubia.

Monitoring potrubia dokáže určiť presný stav kanalizácie, na základe ktorého vám navrhneme vhodné riešenie.

Monitoring potrubia

V mnohých prípadoch pri včasnej diagnostike pritom postačí vykonať čistenie potrubia či čistenie kanalizácie a problém je odstránený, inokedy však môže byť problém vážnejší. Monitoringom potrubia ho dokážeme spoľahlivo odhadiť aj ak sa nachádza veľmi hlboko či na takzvaných slepých miestach v potrubí.

Ako prebieha monitoring potrubia?

Monitoring potrubia vykonáme v pomerne krátkom čase a za skvelé ceny. Na monitoring potrubia používame modernú technológiu nazývanú i revízia potrubí kamerovým systémom.

Vďaka kamere upevnenej na sonde, ktorou budeme prechádzať cez potrubia dokážeme na monitore vidieť reálny stav vašich potrubí v reálnom čase.

Kamera nám umožní sa dostať i do ťažko prístupných bodov či zhybov v potrubí.

Skoncujte s pravidelne upchatým odpadom v kuchyni

Upchatý odpad v kuchyni trápi viaceré domácnosti pravidelne i niekoľko krát do roka. Pokiaľ sa i u vás doma upchávanie odpadu často opakuje, problémom môže byť nie len jeho nevhodné používanie, ale i jeho nesprávne nastavenie či zle prevedená inštalácia.

Počas celej doby monitoringu potrubia je kamerový záznam ukladaný na DVD nosič. Umožní nám jeho opakované prehratie a vám poslúži do budúcnosti, v prípade akýchkoľvek zniem či nových porúch. Monitoring potrubia kamerovým systémom je pritom takmer 100% úspešný a dokáže odhaliť i menšie poškodenia, ktorých včasná oprava vám ušetrí nemalé finančné prostriedky.

Monitoring potrubia cez kamerový sysém

Vďaka monitoringu potrubia kamerovým systémom sa môžete spoľahnúť na pohodlné užívanie vášho kanalizačného systému dlhodobo. Upchatie potrubia môže mať rôzne príčiny. Vyvolať ho môže napríklad i upchatý odpad v kuchyni, z ktorého sa usadeniny dostanú až do potrubí kde sa zaseknú alebo sa na ne postupne nabalia ďalšie nečistoty, ako aj z odtoku v kúpeľni či WC. Dôvodov je naozaj veľa a práve monitoring potrubia ich dokáže odhaliť.

Monitoring potrubia je vhodné vykonať aj ak vaše potrubie funguje zatiaľ bezproblémovo. Poslúži ako spoľahlivá prevencia a vy si budete istí, že vám nehrozia žiadne poškodenia. O správnom používaní kanalizačného systému vás samozrejme radi poučíme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Sme tu pre vás.

Monitoring potrubia kamerovým systémom