Trasovanie potrubia

Na čo slúži trasovanie potrubia?

Trasovanie potrubia je využívané predovšetkým vtedy, keď pri prácach s kanalizačným systémom nie je k dispozícii projektová dokumentácia.

Trasovanie potrubia je potrebné vykonať pokiaľ nie je možné určiť presnú trasu a rozloženie kanalizácie. Podobne ako monitoring potrubia, tak aj trasovanie potrubia dokáže odhaliť poškodené miesta v kanalizácii a prezrieť jej stav, avšak oproti monitoringu dokáže podať viac informácií o kanalizácii.

Na trasovanie potrubia je využívané špeciálne zariadenie, ktoré využíva pri trasovaní princíp rádiolokačnej technológie. Aj keď vôbec nepoznáte projektovú dokumentáciou kanalizácie, vďaka trasovaniu potrubia sa dozviete všetky potrebné informácie, ako napríklad – kde presne sa nachádza kanalizačná prípojka či revízna šachta alebo aká je dĺžka či hĺbka kanalizácie a kade presne v podzemí vedie.

Čistenie potrubia
čistenie kanalizácie a potrubia od PEMAS TN

Kedy sa využíva trasovanie potrubia?

Trasovanie potrubia je často krát využívanou službou, ktorú je potrebné vykonať napríklad pri práci so staršími nehnuteľnosťami, kedy nie je zrejmé, ako vyzerá kanalizácia, kadiaľ vedie, kde sú umiestnené kolená a šachty či kam ústi kanalizácia. Trasovanie potrubia je používané i pri rekonštrukciách či pri určovaní inžinierskych sietí, pričom sa trasujú potrubia, šachty, prípojky a určuje sa presná hĺbka kanalizačného systému v zemi.

S trasovaním potrubí súvisí tiež lokalizácia odpadového potrubia, ktoré ústi do odpadového systému. To je potrebné vykonať pokiaľ plánujete prerábku kúpeľne, WC či pripojení z kuchyne alebo inej časti domácnosti, ktoré ústia do odpadu. Vďaka včasnému trasovaniu aj v prípade akejkoľvek poruchy v kanalizačnom systéme či pri upchatom odpade v kuchyni, bude možné vykonať i urgentné opravy omnoho rýchlejšie.

Čo sa zistí trasovaním potrubia a aký je rozdiel oproti monitoringu?

Trasovanie potrubia presne zistí kadiaľ vedie kanalizácia, postará sa o vyhľadanie kanalizačných prípojok a zistí i presnú hĺbka kanalizácie. Oproti monitoringu potrubí vyhotoví trasovanie potrubí podrobnejšiu správu o presnom stave všetkých častí kanalizačného systému a ich detailnom rozložení.

V niektorých prípadoch, ako napríklad pred čistením potrubia či čistením kanalizácie, kedy nie je presne zrejmé miesto upchávania či poruchy – postačí vykonať monitoring, pokiaľ potrebuje poznať presné rozloženie kanalizácie, vedieť kadiaľ vedie a aké má prípojky či kde sa nachádza šachta – potrebné je vykonať trasovanie potrubia. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

čistenie potrubí